نوشته هایی با برچسب "گروه تخصصی مارشال"

کد (۱۰۴۴) Saburtalo

کد (۱۰۴۴) Saburtalo

City – Tbilisi District – Saburtalo Sector – Saburtalo St Area size: 70 m² (Floor 11 ( Floors (total) 15 (Rooms 2 ( Bedrooms 1   شماره تماس جهت اجاره : ۰۰۹۹۵۵۹۱۰۲۸۰۲۹  

کد (۱۰۴۳) Saburtalo

کد (۱۰۴۳) Saburtalo

City – Tbilisi District – Saburtalo Sector – Saburtalo St Area size: 45 m² (Floor 2 ( Floors (total) 9 (Rooms 1 ( Bedrooms 1   شماره تماس جهت اجاره : ۰۰۹۹۵۵۹۱۰۲۸۰۲۹      

کد (۱۰۴۲) Saburtalo

کد (۱۰۴۲) Saburtalo

City – Tbilisi District – Saburtalo Sector – Saburtalo St Area size: 60 m² (Floor 10 ( Floors (total) 12 (Rooms 2 ( Bedrooms 1   شماره تماس جهت اجاره : ۰۰۹۹۵۵۹۱۰۲۸۰۲۹    

کد(۱۰۴۱) Saburtalo

کد(۱۰۴۱) Saburtalo

City – Tbilisi District – Saburtalo Sector – Saburtalo St Area size:55 m² (Floor 8 ( Floors (total) 8 (Rooms 1 ( Bedrooms 1   شماره تماس جهت اجاره : ۰۰۹۹۵۵۹۱۰۲۸۰۲۹  

کد(۱۰۷۳) Saburtalo

کد(۱۰۷۳) Saburtalo

City – Tbilisi District – Saburtalo Sector – Saburtalo Area size: 60 m² (Floor 16 ( Floors (total) 17 (Rooms 2 ( Bedrooms 1   شماره تماس جهت اجاره : ۰۰۹۹۵۵۹۱۰۲۸۰۲۹      

کد(۱۰۷۲) Saburtalo

کد(۱۰۷۲) Saburtalo

City – Tbilisi District – Saburtalo Sector – Saburtalo Area size :۵۷ m² (Floor 4 ( Floors (total) 12 (Rooms 2 ( Bedrooms 1 شماره تماس جهت اجاره : ۰۰۹۹۵۵۹۱۰۲۸۰۲۹  

کد (۱۰۷۱) Saburtalo

کد (۱۰۷۱) Saburtalo

City – Tbilisi District – Saburtalo Sector – Saburtalo Area size :۷۳ m² (Floor 3 ( Floors (total) 9 (Rooms 3 ( Bedrooms 2 شماره تماس جهت اجاره : ۰۰۹۹۵۵۹۱۰۲۸۰۲۹    

کد (۱۰۷۰) Saburtalo

کد (۱۰۷۰) Saburtalo

  City-Tbilisi Sector – Saburtalo Area size: 78 m² (Floor 11 ( Floors (total) 14 (Rooms 3 ( Bedrooms 2   شماره تماس جهت اجاره : ۰۰۹۹۵۵۹۱۰۲۸۰۲۹        

کد (۱۰۶۵) Saburtalo

کد (۱۰۶۵) Saburtalo

City – Tbilisi District – Saburtalo Sector – Saburtalo Area size: 60 m² (Floor 1 ( Floors (total) 9 شماره تماس جهت اجاره : ۰۰۹۹۵۵۹۱۰۲۸۰۲۹  

کد(۱۰۶۲) Saburtalo

کد(۱۰۶۲) Saburtalo

City – Tbilisi District – Saburtalo Sector – Saburtalo Area size: 44 m² (Floor 3 ( Floors (total) 14 (Rooms 2 ( Bedrooms 1   شماره تماس جهت اجاره : ۰۰۹۹۵۵۹۱۰۲۸۰۲۹  

Page 4 of 14« First...23456...10...Last »