نوشته هایی با برچسب "سیستم حمل و نقل"

سیستم حمل و نقل

سیستم حمل و نقل

بنادر بین المللی گرجستان در ده سال گذشته و پس از ورود کشور گرجستان به بازار تجارت جهانی به یکی از فعال ترین بنادر در منطقه تبدیل شده و روزانه محموله های تجاری مختلف از سراسر دنیا در این بنادر تخلیه و بارگیری میشوند. با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص گرجستان، این امکان فراهم گشته […]