ملک تجاری

کد(۴۰۰۶) Saburtalo

کد(۴۰۰۶) Saburtalo

City – Tbilisi District – Saburtalo Sector – Saburtalo St Area size   ۱۶۵ m² (Floor 3 ( Floors (total) 12      

کد(۴۰۰۲) Saburtalo

کد(۴۰۰۲) Saburtalo

City – Tbilisi District – Saburtalo Sector – Saburtalo Area size: 161 m² (Floor 1 ( Floors (total) 7    

کد (۴۰۰۱) Kazbegi

کد (۴۰۰۱) Kazbegi

City – Tbilisi District – Saburtalo Sector – Al. Kazbegi Ave Area size : ۲۰۵ m² (Floor 1 ( Floors (total) 1  

کد (۴۰۰۷) مغازه

کد (۴۰۰۷) مغازه

فروش یک باب مغازه دو دهنه واقع در بهترین نقطه خیابان روستاولی در بهترین شرایط   متراژ : ۶۲ مترمربع