نام پروژه : vera plaza

۱۳۹۶/۰۸/۲۹

 نام پروژه : vera plaza   

کد پروژه :۱۰۰۳۵

محله پروژه:  vera

مساحت زمین۱۶۶۰ مترمربع

مساحت زیر بنا : ۲۵۰۰ مترمربع

مساحت پارکینگ : ۳۰۰

تعداد طبقات : ۱۰

مساحت فضای سبز : ۳۸۰ مترمربع