نام پروژه : dighomi

۱۳۹۶/۰۸/۲۹

نام پروژه : dighomi  

کد پروژه :۱۰۰۳۳

محله پروژه dighomi vilage

مساحت زمین۱۲۰۰ مترمربع

مساحت زیر بنا : ۲۵۵۰ مترمربع

مساحت پارکینگ : ۳۰۰ مترمربع

تعداد طبقات : ۹

مساحت فضای سبز : ۱۵۰ مترمربع