نام پروژه : queen building

۱۳۹۶/۰۸/۲۹

نام پروژه : queen building

کد پروژه :۱۰۰۳۱

محله پروژه tamarashvili

مساحت زمین۴۹۰ مترمربع

مساحت زیر بنا :۱۰۲۹ مترمربع 

مساحت پارکینگ : ۱۵۰مترمربع

تعداد طبقات : ۴

مساحت فضای سبز : ۱۴۵مترمربع