نام پروژه : tbil hotel

۱۳۹۶/۰۸/۲۹

نام پروژه : tbil hotel

کد پروژه :۱۰۰۳۰

محله پروژه tamar mepe st

مساحت زمین۴۲۰ مترمربع

مساحت زیر بنا :۱۹۴۲ مترمربع

تعداد طبقات : ۷

مساحت فضای سبز : ۶۰