نام پروژه : nutsubidze

۱۳۹۶/۰۸/۲۷

اطلاعات پروژه: 

نام پروژه : nutsubidze

کد پروژه: ۱۰۰۲۱

محل پروژه : nutsubidze st

مساحت زمین : ۵۳۱ مترمربع

مساحت زیربنای کلی : ۱۴۶۰ مترمربع

مساحت پارکینگ : ۲۴۴ مترمربع

تعداد طبقات : ۵

مساحت بنای مفید :۱۰۰۰ مترمربع

مساحت راهروها و آسانسور:۱۳۸ مترمربع

فضای سبز : ۸۶ مترمربع