اجاره خودرو در گرجستان

۱۳۹۶/۰۸/۱۹

HATCHBACK

 

 

 

 

TOYOTA PRIUS 2011
۱٫۵لیتر، بنزین سوز
مصرف ۴ لیتر در هر ۱۰۰کیلومتر

 

 

 

 

 

 

TOYOTA PRIUS 2007
۱٫۵ لیتر، ترکیبی
مصرف ۴ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر

 

 

 


 

SEDAN

 

 

 

HYUNDAI SONATA 2014
۲٫۴ لیتر، بنزین سوز
مصرف ۱۰ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر

 

 

 

 

 

 

 

HYUNDAI SONATA 2014
۴٫۲ لیتر، بنزین سوز
مصرف ۱۰لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر

 

 

 

 

 

 

TOYOTA CAMRY 2016
۲٫۵ لیتر بنزین سوز
مصرف ۱۰ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر

 

 

 

 

 

 

 

MERCEDES-BENZ CLS 320
۳٫۰ لیتر، بنزین سوز
مصرف ۱۰-۱۲ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر

 

 


 

SUV

 

 

 

 

 

MITSUBISHI OUTLANDER 2010
۲٫۴ لیتر، بنزین سوز
مصرف ۹ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر

 

 

 

 

 

 

 

 

NISSAN X-TERRA 2010
۴٫۰ لیتر، بنزین سوز
مصرف ۱۳ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر

 

 

 

 

 

 

 

JEEP GRAND CHEROKEE 2010
۳٫۷ لیتر، بنزین سوز
مصرف ۱۲ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر

 

 

 

 

 

 

TOYOTA LAND CRUISER PRADO 2010
۲٫۷ لیتر، بنزین سوز
مصرف ۱۰ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر

 

 

 


 

MINIVAN

 

 

 

MERCEDES-BENZ VITO 2012
(۸+۱صندلی )
۲٫۲ لیتر، گازوئیل سوز
مصرف ۹ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر

 

 

 

 

 

توجه داشته باشید که حداقل زمان اجاره خودرو دو روز میباشد