روابط ایران و گرجستان نباید فقط در سطح روابط دولت ها باشد

۱۳۹۶/۰۸/۱۵

روابط ایران و گرجستان نباید فقط در سطح روابط دولت ها باشد

معاون وزیر امورخارجه گرجستان در دیدار با همتای ایرانی خود ضمن موثر خواندن روابط رسانه ای، بر گسترش روابط ایران و گرحستان در زمینه های فراتر از روابط دولت ها تاکید کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به تفلیس ، خانم نیم گلان دادزه سخنگو و معاون وزیرامورخارجه گرجستان در مراسم امضای یادداشت تفاهم همکاری رسانه ای با ایران این یادداشت تفاهم را صحنه جدیدی در روابط دو کشور خواند

معاون وزیرخارجه گرجستان ضمن تشکر از سفر رامین مهمانپرست سخنگوی  وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و هیئت رسانه ای جمهوری اسلامی ایران از دعوت همتای ایرانی خود استقبال و تاکید کرد: با توجه به روابط رو به گسترش ایران و گرجستان امیدواریم که توسعه این روابط را در حوزه رسانه ها شروع کنیم و به دیگر مسائل و موارد برسد

سخنگوی وزارت خارجه گرجستان در پاسخ به سئوالی در خصوص رویکرد دستگاه دیپلماسی ایران به تحولات گرجستان گفت: ما در تحولات اخیر از موضع دولت و ملت ایران تشکر می کنیم و خود را نیازمند کشورهای دوست می دانیم

وی تصریح کرد: ایران دوست ما است چرا که در روزهای سخت در کنار ما بوده است و روابط تاریخی و فرهنگی ایران برای ما اهمیت خاص دارد

سخنگوی وزارت خارجه گرجستان در خصوص رویکردهای جدید سیاست خارجی گرجستان در تحولات منطقه بویژه رویکردهای آن به نسبت به ایران اعلام کرد که سیساست خارجی ما ناشی از منافع ملی و هرکشوری که از تمامیت ارضی ما حمایت کند آن کشور دوست ما است و ایران برای ما دوست به شمار می آید چرا که همیشه از تمامیت ارضی ما حمایت کرده است

روابط ایران و گرجستان نباید فقط در سطح روابط دولت ها باشد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به تفلیس ، خانم نیم گلان دادزه سخنگو و معاون وزیرامورخارجه گرجستان در مراسم امضای یادداشت تفاهم همکاری رسانه ای با ایران این یادداشت تفاهم را صحنه جدیدی در روابط دو کشور خواند

معاون وزیرخارجه گرجستان ضمن تشکر از سفر رامین مهمانپرست سخنگوی  وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و هیئت رسانه ای جمهوری اسلامی ایران از دعوت همتای ایرانی خود استقبال و تاکید کرد: با توجه به روابط رو به گسترش ایران و گرجستان امیدواریم که توسعه این روابط را در حوزه رسانه ها شروع کنیم و به دیگر مسائل و موارد برسد

سخنگوی وزارت خارجه گرجستان در پاسخ به سئوالی در خصوص رویکرد دستگاه دیپلماسی ایران به تحولات گرجستان گفت: ما در تحولات اخیر از موضع دولت و ملت ایران تشکر می کنیم و خود را نیازمند کشورهای دوست می دانیم

وی تصریح کرد: ایران دوست ما است چرا که در روزهای سخت در کنار ما بوده است و روابط تاریخی و فرهنگی ایران برای ما اهمیت خاص دارد

سخنگوی وزارت خارجه گرجستان در خصوص رویکردهای جدید سیاست خارجی گرجستان در تحولات منطقه بویژه رویکردهای آن به نسبت به ایران اعلام کرد که سیساست خارجی ما ناشی از منافع ملی و هرکشوری که از تمامیت ارضی ما حمایت کند آن کشور دوست ما است و ایران برای ما دوست به شمار می آید چرا که همیشه از تمامیت ارضی ما حمایت کرده است