گردان تازه نفس گرجستان عازم افغانستان شد

۱۳۹۶/۱۰/۲۳

باکو – ایرنا – مراسم بدرقه گردان تازه نفس تیپ مکانیزه چهارم ارتش گرجستان به افغانستان روز جمعه در پایگاه نظامی وازیانی در حومه تفلیس برگزار شد .

به گزارش پایگاه خبری ‘آپسنی ‘ گرجستان به نقل از وزارت دفاع این کشور ، این مراسم با حضور لوان ایزوریا وزایر دفاع ، ولادیمیرچاچیبایا رییس ستاد کل ارتش گرجستان و وابسته نظامی آلمان در تفلیس برگزار شد .

لوان ایزوریا طی سخنانی در این مراسم به سهم ادا شده از سوی گرجستان در ماموریت های بین المللی حفاظت صلح تاکید کرد .

گردان تازه نفس متشکل از نظامیان واحدهای تانک و توپخانه تیپ مکانیزه چهارم ارتش گرجستان جایگزین گردان پیاده نظام این کشور در افغانستان خواهد شد و به مدت شش ماه ،ماموریت نظامی خود تحت فرماندهی نیروهای آلمان در مزار شریف را اجرا خواهد کرد .

بنا به گزارش وزارت دفاع گرجستان، این گردان قبل از عزیمت به افغانستان، به مدت دو ماه در این کشور و به پنج ماه نیز در پایگاه نظامی ‘ شوارتسنبورن ‘ آلمان آموزش دیدند.

در حال حاضر تعداد نظامیان گرجستان مستقر در قالب نیروهای ناتو در افغانستان به ۸۷۰ نفر می رسد .

گردان تازه نفس گرجستان عازم افغانستان شد

به گزارش پایگاه خبری ‘آپسنی ‘ گرجستان به نقل از وزارت دفاع این کشور ، این مراسم با حضور لوان ایزوریا وزایر دفاع ، ولادیمیرچاچیبایا رییس ستاد کل ارتش گرجستان و وابسته نظامی آلمان در تفلیس برگزار شد .

لوان ایزوریا طی سخنانی در این مراسم به سهم ادا شده از سوی گرجستان در ماموریت های بین المللی حفاظت صلح تاکید کرد .

گردان تازه نفس متشکل از نظامیان واحدهای تانک و توپخانه تیپ مکانیزه چهارم ارتش گرجستان جایگزین گردان پیاده نظام این کشور در افغانستان خواهد شد و به مدت شش ماه ،ماموریت نظامی خود تحت فرماندهی نیروهای آلمان در مزار شریف را اجرا خواهد کرد .

بنا به گزارش وزارت دفاع گرجستان، این گردان قبل از عزیمت به افغانستان، به مدت دو ماه در این کشور و به پنج ماه نیز در پایگاه نظامی ‘ شوارتسنبورن ‘ آلمان آموزش دیدند.

در حال حاضر تعداد نظامیان گرجستان مستقر در قالب نیروهای ناتو در افغانستان به ۸۷۰ نفر می رسد .