حل مناقشه قره باغ در اولویت سازمان امنیت و همکاری اروپا خواهد بود

۱۳۹۶/۱۰/۱۲

حل مناقشه قره باغ در اولویت سازمان امنیت و همکاری اروپا خواهد بود

باکو – ایرنا – وزارت امور خارجه ایتالیا اعلام کرد، حل مناقشه قره باغ و سایر مناقشات قومی در سال ۲۰۱۸ و در دوره ریاست ایتالیا بر سازمان امنیت و همکاری اروپا از اولویت های این سازمان خواهد بود .

 

به گزارش روز دوشنبه خبرگزاری ‘ آپا ‘ ، وزارت امور خارجه ایتالیا ، حل مناقشه قره باغ میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان ، مناقشه آبخازی و اوستیای جنوبی در گرجستان و پریدنسترویه در مولداوی وحل بحران در شرق اوکراین بر اساس توا فقات مینسک ، را از اولویت های فعالیت خود در دوره ریاست این کشور در سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کرد .

ریاست دوره ای در سازمان امنیت و همکاری اروپا از اول ژانویه ( ۱۱ دی ماه ) جاری به ایتالیا واگذار شد .

تصمیم در باره واگذاری ریاست دوره ای سازمان امنیت و همکاری اروپا به ایتالیا در تابستان سال ۲۰۱۶ میلادی از سوی ۵۷ کشور عضو این سازمان و به اتفاق آرا اتخاذ شده است .

پائولو جنتیلونی وزیر امور خارجه وقت ایتالیا رفع بحران اوکراین ، حل مناقشات راکد ، مسایل مهاجرین و پناهجویان در گستره سازمان امنیت و همکاری اروپا را عمده وظایف ایتالیا در دوره ریاست در این سازمان اعلام کرده بود .

آنجلینو آلفانو که جایگزین پائولو جنتیلونی وزیر امورخارجه وقت ایتالیا شد بارها پایبندی به اولویت های تاکید شده از سوی دولت ایتالیا در ریاست دوره ای در سازمان امنیت و همکاری اروپا ر ا اعلام کرد .

حل مناقشه قره باغ در اولویت سازمان امنیت و همکاری اروپا خواهد بود

به گزارش روز دوشنبه خبرگزاری ‘ آپا ‘ ، وزارت امور خارجه ایتالیا ، حل مناقشه قره باغ میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان ، مناقشه آبخازی و اوستیای جنوبی در گرجستان و پریدنسترویه در مولداوی وحل بحران در شرق اوکراین بر اساس توا فقات مینسک ، را از اولویت های فعالیت خود در دوره ریاست این کشور در سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کرد .

ریاست دوره ای در سازمان امنیت و همکاری اروپا از اول ژانویه ( ۱۱ دی ماه ) جاری به ایتالیا واگذار شد .

تصمیم در باره واگذاری ریاست دوره ای سازمان امنیت و همکاری اروپا به ایتالیا در تابستان سال ۲۰۱۶ میلادی از سوی ۵۷ کشور عضو این سازمان و به اتفاق آرا اتخاذ شده است .

پائولو جنتیلونی وزیر امور خارجه وقت ایتالیا رفع بحران اوکراین ، حل مناقشات راکد ، مسایل مهاجرین و پناهجویان در گستره سازمان امنیت و همکاری اروپا را عمده وظایف ایتالیا در دوره ریاست در این سازمان اعلام کرده بود .

آنجلینو آلفانو که جایگزین پائولو جنتیلونی وزیر امورخارجه وقت ایتالیا شد بارها پایبندی به اولویت های تاکید شده از سوی دولت ایتالیا در ریاست دوره ای در سازمان امنیت و همکاری اروپا ر ا اعلام کرد.

اخبار گرجستان

ایرنا