کد (۱۰۵۵) Saburtalo

۱۳۹۶/۰۹/۲۹

City – Tbilisi

District – Saburtalo

Sector – Saburtalo St

Area size: 55 m²

(Floor 5 ( Floors (total) 5

(Rooms 1 ( Bedrooms 1

 

شماره تماس جهت اجاره : ۰۰۹۹۵۵۹۱۰۲۸۰۲۹