کد (۱۰۴۴) Saburtalo

۱۳۹۶/۰۹/۲۹

City – Tbilisi

District – Saburtalo

Sector – Saburtalo St

Area size: 70 m²

(Floor 11 ( Floors (total) 15

(Rooms 2 ( Bedrooms 1

 

شماره تماس جهت اجاره : ۰۰۹۹۵۵۹۱۰۲۸۰۲۹