کد (۱۰۴۳) Saburtalo

۱۳۹۶/۰۹/۲۹

City – Tbilisi

District – Saburtalo

Sector – Saburtalo St

Area size: 45 m²

(Floor 2 ( Floors (total) 9

(Rooms 1 ( Bedrooms 1

 

شماره تماس جهت اجاره : ۰۰۹۹۵۵۹۱۰۲۸۰۲۹