کد (۱۰۴۲) Saburtalo

۱۳۹۶/۰۹/۲۹

City – Tbilisi

District – Saburtalo

Sector – Saburtalo St

Area size: 60 m²

(Floor 10 ( Floors (total) 12

(Rooms 2 ( Bedrooms 1

 

شماره تماس جهت اجاره : ۰۰۹۹۵۵۹۱۰۲۸۰۲۹