کد(۱۰۴۱) Saburtalo

۱۳۹۶/۰۹/۲۹

City – Tbilisi

District – Saburtalo

Sector – Saburtalo St

Area size:55 m²

(Floor 8 ( Floors (total) 8

(Rooms 1 ( Bedrooms 1

 

شماره تماس جهت اجاره : ۰۰۹۹۵۵۹۱۰۲۸۰۲۹