کد(۱۰۷۳) Saburtalo

۱۳۹۶/۰۹/۲۹

City – Tbilisi

District – Saburtalo

Sector – Saburtalo

Area size: 60 m²

(Floor 16 ( Floors (total) 17

(Rooms 2 ( Bedrooms 1

 

شماره تماس جهت اجاره : ۰۰۹۹۵۵۹۱۰۲۸۰۲۹