کد(۱۰۷۲) Saburtalo

۱۳۹۶/۰۹/۲۹

City – Tbilisi

District – Saburtalo

Sector – Saburtalo

Area size :۵۷ m²

(Floor 4 ( Floors (total) 12

(Rooms 2 ( Bedrooms 1

شماره تماس جهت اجاره : ۰۰۹۹۵۵۹۱۰۲۸۰۲۹