کد (۱۰۷۱) Saburtalo

۱۳۹۶/۰۹/۲۹

City – Tbilisi

District – Saburtalo

Sector – Saburtalo

Area size :۷۳ m²

(Floor 3 ( Floors (total) 9

(Rooms 3 ( Bedrooms 2

شماره تماس جهت اجاره : ۰۰۹۹۵۵۹۱۰۲۸۰۲۹