کد (۱۰۷۰) Saburtalo

۱۳۹۶/۰۹/۲۹

 

City-Tbilisi

Sector – Saburtalo

Area size: 78 m²

(Floor 11 ( Floors (total) 14

(Rooms 3 ( Bedrooms 2

 

شماره تماس جهت اجاره : ۰۰۹۹۵۵۹۱۰۲۸۰۲۹