کد (۱۰۶۵) Saburtalo

۱۳۹۶/۰۹/۲۹

City – Tbilisi

District – Saburtalo

Sector – Saburtalo

Area size: 60 m²

(Floor 1 ( Floors (total) 9

شماره تماس جهت اجاره : ۰۰۹۹۵۵۹۱۰۲۸۰۲۹