کد (۴۰۰۷) مغازه

۱۳۹۶/۰۹/۲۳

فروش یک باب مغازه دو دهنه واقع در بهترین نقطه خیابان روستاولی در بهترین شرایط

 

متراژ : ۶۲ مترمربع