کد ۱۰۳۹ (Saburtalo)

۱۳۹۶/۰۹/۲۲

city-tbilisi

Sector – Saburtalo

City – Tbilisi

District – Saburtalo

Area size 55 m²

(Floor 5 ( Floors (total) 5

(Rooms 2 ( Bedrooms 1

شماره تماس جهت اجاره : ۰۰۹۹۵۵۹۱۰۲۸۰۲۹