کد ۱۰۰۸(Digomi)

۱۳۹۶/۰۹/۱۱

City – Tbilisi

District – Saburtalo

Sector – Digomi

Area size 67 m²

(Floor 7 ( Floors (total) 12

(Rooms 2 ( Bedrooms 1

 

شماره تماس جهت اجاره : ۰۰۹۹۵۵۹۱۰۲۸۰۲۹