همکاری دانشگاه خلیج فارس با دانشگاه های گرجستان افزایش می یابد

۱۳۹۶/۰۹/۱۰

همکاری دانشگاه خلیج فارس با دانشگاه های گرجستان افزایش می یابد

بوشهر-ایرنا- رئیس دانشگاه خلیج فارس بوشهر گفت: با هدف گسترش همکاری‌های علمی پژوهشی ایران و گرجستان بویژه برگزاری دوره‌های ایرانشناسی و آموزش زبان فارسی برای دانشجویان گرجستانی دانشگاه خلیج فارس به عنوان مجری طرح ‘دوره‌های کوتاه‌ مدت ایرانشناسی’ انتخاب شده است.

عبدالمجید مصلح پنجشنبه شب درگفت و گو با ایرنا افزود:در این راستا هیاتی سه نفره از دانشگاه خلیج فارس با حضور رئیس دانشگاه، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و مدیر امور بین‌الملل و دانشجویان غیرایرانی از هفتم آذر بازدید و مذاکره با دانشگاه‌های برتر گرجستان را آغاز کردند.

مصلح ادامه داد: در طرح ‘دوره‌های کوتاه‌مدت ایرانشناسی’، دو برنامه ‘دوره فشرده ایرانشناسی’ به مدت دوهفته’ و ‘دوره پیشرفته ایرانشناسی’ به مدت یک نیم‌سال پیش‌بینی شده است.

وی گفت: این دوره ها با حمایت و همکاری مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی و رایزنی علمی سفارت ایران در گرجستان برگزار می شود.

مصلح ادامه داد: محتوای این دوره‌ها شامل آموزش زبان و ادب فارسی، تاریخ ادبیات فارسی، فرهنگ، هنر و معماری ایران و تاریخ و جغرافیای ایران و سایر موضوعات مرتبط است.

وی گفت: نخستین دوره ایرانشناسی دو‌هفته‌ای در اواخر بهمن و اوایل اسفند سال جاری در دانشگاه خلیج فارس برگزار می‌شود.

مصلح افزود: یکی از اهداف برگزاری دوره‌های ترمی امکان گذراندن پایان‌نامه و رساله در حوزه ایرانشناسی به ویژه مطالعات خلیج فارس و زبان و ادب فارسی با راهنمایی مشترک اساتید دانشگاه خلیج فارس و دانشگاههای گرجستان است.

وی ادامه داد: در این ارتباط طرح ‘دوره‌های کوتاه‌مدت ایرانشناسی’ در برنامه سفر تیرماه سال جاری وزیر علوم به گرجستان توسط لیلا رضایی استاد اعزامی از دانشگاه خلیج فارس و استاد کرسی زبان فارسی دانشگاههای گرجستان ارائه شد و مورد استقبال قرار گرفت.

همکاری دانشگاه خلیج فارس با دانشگاه های گرجستان افزایش می یابد

عبدالمجید مصلح پنجشنبه شب درگفت و گو با ایرنا افزود:در این راستا هیاتی سه نفره از دانشگاه خلیج فارس با حضور رئیس دانشگاه، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و مدیر امور بین‌الملل و دانشجویان غیرایرانی از هفتم آذر بازدید و مذاکره با دانشگاه‌های برتر گرجستان را آغاز کردند.

مصلح ادامه داد: در طرح ‘دوره‌های کوتاه‌مدت ایرانشناسی’، دو برنامه ‘دوره فشرده ایرانشناسی’ به مدت دوهفته’ و ‘دوره پیشرفته ایرانشناسی’ به مدت یک نیم‌سال پیش‌بینی شده است.

وی گفت: این دوره ها با حمایت و همکاری مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی و رایزنی علمی سفارت ایران در گرجستان برگزار می شود.

مصلح ادامه داد: محتوای این دوره‌ها شامل آموزش زبان و ادب فارسی، تاریخ ادبیات فارسی، فرهنگ، هنر و معماری ایران و تاریخ و جغرافیای ایران و سایر موضوعات مرتبط است.

وی گفت: نخستین دوره ایرانشناسی دو‌هفته‌ای در اواخر بهمن و اوایل اسفند سال جاری در دانشگاه خلیج فارس برگزار می‌شود.

مصلح افزود: یکی از اهداف برگزاری دوره‌های ترمی امکان گذراندن پایان‌نامه و رساله در حوزه ایرانشناسی به ویژه مطالعات خلیج فارس و زبان و ادب فارسی با راهنمایی مشترک اساتید دانشگاه خلیج فارس و دانشگاههای گرجستان است.

وی ادامه داد: در این ارتباط طرح ‘دوره‌های کوتاه‌مدت ایرانشناسی’ در برنامه سفر تیرماه سال جاری وزیر علوم به گرجستان توسط لیلا رضایی استاد اعزامی از دانشگاه خلیج فارس و استاد کرسی زبان فارسی دانشگاههای گرجستان ارائه شد و مورد استقبال قرار گرفت.