سفر ظریف به ایروان گامی درمسیر توسعه مناسبات راهبردی ایران و ارمنستان

۱۳۹۶/۰۹/۰۸

سفر ظریف به ایروان گامی درمسیر توسعه مناسبات راهبردی ایران و ارمنستان

مسکو – ایرنا- سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه به ایروان که در چارچوب برنامه دیدارهای مقامهای عالیرتبه ایران و ارمنستان انجام گرفت، گام مهمی در مسیر توسعه مناسبات راهبردی بین دو کشور بود که در عرصه های مختلف مسیر رو به گسترش را می پیماید.

 

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، بی شک مهم ترین بخش دیدار فشرده ظریف از ارمنستان دیدار با سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری این کشور بود.

رئیس جمهوری ارمنستان در دیدار با ظریف به روند رو به گسترش همکاری های تهران و ایروان اشاره کرد و گفت: از توسعه همه جانبه روابط دوکشور استقبال و برای این منظور تلاش می کنیم.

پایگاه اینترنتی ریاست جمهوری ارمنستان به نقل از سرکیسیان در دیدار با ظریف نوشت: روابط دیپلماتیک ایران و ارمنستان در طول ۲۵ سال از زمان برقراری بر پایه های دوستی و تفاهم متقابل و احترام بنا شده است.

رئیس جمهوری ارمنستان ابراز امیدواری کرد که روابط دو کشور بر این اساس در آینده نیز توسعه یابد.

وزیر امور خارجه کشورمان نیز در این دیدار با ابلاغ سلام های گرم دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران، تشکر و قدردانی وی از طرف ارمنی بخاطر حضور در مراسم تحلیف مقام ریاست جمهوری کشورمان و نیز برای ابراز تسلیت زمین لرزه استان کرمانشاه اعلام کرد.

این دیدار مهم یک بار دیگر روابط صمیمی روسای جمهوری ایران و ارمنستان را به اثبات رساند که در دوره بیش از چهار سال ریاست جمهوری روحانی با تلاش دو طرف شکل گرفته و تقویت یافته است.

سرکیسیان مرداد ماه گذشته پیش از سفر به ایران برای شرکت در آیین تحلیف رئیس جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: روابط مبتنی بر دوستی دیرینه و همکاری سودمند متقابل بین ارمنستان و ایران را می توان نمونه روابط بسیار حسنه به حساب آورد. معدود ملت هایی هستند که در مقاطع تاریخی هزاران سال در شرایطی بودند که کنار همدیگر گام برداشته و امروز هم تعامل تنگاتنگ را با رعایت احترام ویژه نسبت به همدیگر ادامه دهند.

وی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: مطمئنم ارمنستان و ایران نیز به تحکیم و توسعه بیشتر روابط دوستانه متکی بر مراودات غنی و سنتی علاقه مند هستند که این امر در سفر همتای گرامی ایرانی ام به ارمنستان مورد تاکید قرار گرفت. ما در راستای تحکیم و تعمیق آتی روابط به تعامل جامعی در زمینه توسعه حقوقی و قراردادی توافقات رسیدیم و در جهت تحقق برنامه های اقتصادی مشترک گام های عملی بر می داریم.

بدون شک همکاری ها در عرصه های حمل و نقل، انرژی و امور اقتصادی مهم ترین حوزه های همکاری ایران و ارمنستان را تشکیل می دهند.

سفر ظریف به ایروان گامی درمسیر توسعه مناسبات راهبردی ایران و ارمنستان

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، بی شک مهم ترین بخش دیدار فشرده ظریف از ارمنستان دیدار با سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری این کشور بود.

رئیس جمهوری ارمنستان در دیدار با ظریف به روند رو به گسترش همکاری های تهران و ایروان اشاره کرد و گفت: از توسعه همه جانبه روابط دوکشور استقبال و برای این منظور تلاش می کنیم.

پایگاه اینترنتی ریاست جمهوری ارمنستان به نقل از سرکیسیان در دیدار با ظریف نوشت: روابط دیپلماتیک ایران و ارمنستان در طول ۲۵ سال از زمان برقراری بر پایه های دوستی و تفاهم متقابل و احترام بنا شده است.

رئیس جمهوری ارمنستان ابراز امیدواری کرد که روابط دو کشور بر این اساس در آینده نیز توسعه یابد.

وزیر امور خارجه کشورمان نیز در این دیدار با ابلاغ سلام های گرم دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران، تشکر و قدردانی وی از طرف ارمنی بخاطر حضور در مراسم تحلیف مقام ریاست جمهوری کشورمان و نیز برای ابراز تسلیت زمین لرزه استان کرمانشاه اعلام کرد.

این دیدار مهم یک بار دیگر روابط صمیمی روسای جمهوری ایران و ارمنستان را به اثبات رساند که در دوره بیش از چهار سال ریاست جمهوری روحانی با تلاش دو طرف شکل گرفته و تقویت یافته است.

سرکیسیان مرداد ماه گذشته پیش از سفر به ایران برای شرکت در آیین تحلیف رئیس جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: روابط مبتنی بر دوستی دیرینه و همکاری سودمند متقابل بین ارمنستان و ایران را می توان نمونه روابط بسیار حسنه به حساب آورد. معدود ملت هایی هستند که در مقاطع تاریخی هزاران سال در شرایطی بودند که کنار همدیگر گام برداشته و امروز هم تعامل تنگاتنگ را با رعایت احترام ویژه نسبت به همدیگر ادامه دهند.

وی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: مطمئنم ارمنستان و ایران نیز به تحکیم و توسعه بیشتر روابط دوستانه متکی بر مراودات غنی و سنتی علاقه مند هستند که این امر در سفر همتای گرامی ایرانی ام به ارمنستان مورد تاکید قرار گرفت. ما در راستای تحکیم و تعمیق آتی روابط به تعامل جامعی در زمینه توسعه حقوقی و قراردادی توافقات رسیدیم و در جهت تحقق برنامه های اقتصادی مشترک گام های عملی بر می داریم.

بدون شک همکاری ها در عرصه های حمل و نقل، انرژی و امور اقتصادی مهم ترین حوزه های همکاری ایران و ارمنستان را تشکیل می دهند.