شرایط اخذ اقامت گرجستان

شرایط اخذ اقامت گرجستان

 

 

جهت دریافت اقامت موقت مدارک زیر مورد نیاز می باشد

 • کپی پاسپورت و ترجمه رسمی آن
 • مدارک مربوط به ورود قانونی شخص متقاضی به خاک گرجستان
 • مدارک مربوط به فعالیت شخص متقاضی در کشور گرجستان (اسناد مربوط به شرکت تجاری و یا گواهی های اشتغال به کار)
 • ارائه گواهی بانکی مبنی بر سپرده مبلغ حداقل ۳۵۰۰لاری گرجستان از طرف شخص متقاضی جهت تامین هزینه های اولیه زندگی در کشور گرجستان
 • عکس : ۳در ۴

 

 

جهت دریافت اقامت موقت تحصیلی مدارک زیر مورد نیاز می باشد

 • کپی پاسپورت و ترجمه رسمی آن
 • مدارک مربوط به ورود قانونی شخص متقاضی به خاک گرجستان
 • ارائه معرفی نامه رسمی از طرف دانشگاه مبنی بر اشتغال به تحصیل شخص مورد نظر در دانشگاه و یا موسسه مذکور
 • ارائه گواهی بانکی مبنی بر سپرده مبلغ حداقل ۳۵۰۰لاری گرجستان از طرف شخص متقاضی، جهت تامین هزینه های اولیه زندگی در کشور گرجستان
 • عکس ۳در ۴

 

 

مدارک لازم جهت دریافت اقامت موقت خانوادگی 

 • کپی پاسپورت و ترجمه رسمی آن
 • مدارک مربوط به ورود قانونی شخص متقاضی به خاک گرجستان
 • گواهی نسبیت که به تایید سفارت جمهوری اسلامی ایران در تفلیس و همچنین وزارت امور خارجه گرجستان رسیده باشد
 • ارائه گواهی بانکی مبنی بر سپرده مبلغ حداقل ۳۵۰۰لاری گرجستان از طرف شخص متقاضی جهت تامین هزینه های اولیه زندگی در کشور گرجستان
 • عکس ۳در ۴

 

 

مدارک لازم جهت افرادی که در گذشته از اتباع گرجستان محسوب می شده اند

 • کپی پاسپورت و ترجمه رسمی آن
 • مدارک مربوط به ورود قانونی شخص متقاضی به خاک گرجستان
 • کپی مدارکی که نشان دهنده تابعیت گذشته شخص متقاضی میباشد
 • عکس ۳در ۴

 

 

 

مدارک لازم جهت صدور اقامت موقت خاص

 • در صورتی که یکی از اعضاء هیات دولت در رابطه با اهداء اقامت موقت برای شخص متقاضی درخواستی صادر نماید
 • کپی پاسپورت متقاضی
 • نامه درخواستی عضو هیات دولت
 • مدارک مربوط به ورود قانونی شخص متقاضی به خاک گرجستان
 • عکس ۳در ۴
 • مدت زمانی که برای صدور این نوع ویزا لازم می باشد ۱۰ روز و بدون پرداخت هیچگونه وجهی می باشد

 

 

مدارک لازم جهت صدور اقامت دائم گرجستان

 • کپی پاسپورت متقاضی
 • مدارک مربوط به ورود قانونی شخص متقاضی به خاک گرجستان
 • گواهی بانکی که نشان دهنده وضعیت مالی فرد متقاضی میباشد
 • عکس ۳ در ۴

 

 

مدارک لازم جهت صدور اقامت دائم اتباع خارجی که به مدت ۶ سال بطور مداوم در کشور گرجستان اقامت داشته اند

 • کپی پاسپورت متقاضی
 • کپی مدارکی که نشان دهد وی در طول مدت ۶ سال در گرجستان بصورت قانونی زندگی کرده است (کپی کارت اقامت موقت)،گواهی موجودی بانکی وی در گرجستان و یا هر گواهی بانکی از هر کشور خارجی که نشان دهنده وضعیت مالی فرد متقاضی می باشد .
 • کپی هر گونه مدارکی که نشان دهد وی در این مدت بصورت قانونی در کشور فعالیت اقتصادی انجام داده و همچنین گواهی اشتغال به کار از طرف شرکت یا سازمان مربوطه
 • عکس ۳ در ۴

 

 

مدارک لازم جهت دریافت اقامت دائم از طریق سرمایه گذاری 

 • کپی پاسپورت متقاضی
 • کپی مدارکی که نشان دهد فرد بصورت قانونی در کشور به سر می برد (مهر ورود به خاک گرجستان )
 • گواهی که اثبات می کند فرد متقاضی مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ لاری در کشور سرمایه گذاری کرده است (گزارش کارشناس بانک)
 • عکس ۳ در ۴

 

 

مدارک لازم جهت دریافت اقامت دائم سرمایه گذاری برای اعضاء خانواده

 • کپی پاسپورت متقاضی
 • کپی مدارکی که نشان دهد فرد بصورت قانونی در کشور به سر می برد (مهر ورود به خاک گرجستان)
 • کپی مدارک فردی که دارنده اقامت دائم سرمایه گذاری می باشد
 • گواهی نسبیت که به تایید سفارت جمهوری اسلامی ایران در تفلیس و همچنین وزارت امور خارجه گرجستان رسیده باشد
 • عکس ۳ در ۴